საგარანტიო პირობები

  • ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეძენილ ნივთზე ვრცელდება 3-თვიანი გარანტია.
  • ნივთის გადაცვლა/დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ქარხნული დეფექტის გამოსწორება.
  • ნივთს თან უნდა ახლდეს გადახდის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი ან უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბაზაში. 

 გარანტია არ ვრცელდება:

  •  გატეხილ ან დაკარგულ ბრილიანტის და სხვა ძვირფას თვლებზე.
  • როდირებულ და მოოქროვილ ნივთებზე, რომელმაც დაკარგა ფერი არასწორი გამოყენების გამო.

სერვის ცენტრი: სავაჭრო ცენტრი „სითი მოლი საბურთალო“

ტელ: (032) 205 16 26

კალათა 0